Gyermekszállítási parkolás kedvezmény 2015. szeptember 1.-től visszavonásig

Sok szülő a munka mellett csak autóval tudja megoldani a gyermeke szállítását, éppen ezért a Budavári Önkormányzat a családokat segítendő – a lakossági jelzéseket, igényeket figyelembe véve – bevezette a gyermekszállítási parkolási kedvezményt.

A szülő vagy hozzátartozó a bölcsődénél, óvodánál, családi napközinél reggel 8 – 9 óra között, valamint délután 15 – 17 óra között, legfeljebb 20 perc időtartamban ingyenesen várakozhat a megjelölt gépjárművel az intézmény közelében, amennyiben igényelte és kiváltotta a parkolási tárcsát. A tárcsa érvényessége minden év szeptember 1.-től következő év augusztus 31.-ig szól (nevelési év).

Alsó tagozatos általános iskolások esetében a kedvezmény délután 13 – 17:30 óra között vehető igénybe az iskola közelében, a tárcsa beállításával, az érvényessége minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak (tanítási év).

A tárcsa óráján Ön állítja be az érkezési időpontot, amelytől kezdődően 20 percig ingyenesen várakozhat a bölcsőde, óvoda vagy az általános iskola közelében. A könnyebb eligazodás érdekében térképen jelöltük, hogy egy adott intézmény esetében mely utcaszakaszokra terjed ki a kedvezmény. A térképet, mely tartalmaz egy rövid útmutatót is, minden tárcsához mellékeli Önöknek a munkatársunk.

A tárcsát a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható módon kell elhelyezni, a beállított jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

A várakozási tárcsa használatára vonatkozó szabályok megszegése a gépjármű pótdíjazását vonja maga után. A 20 perces ingyenes várakozás után parkolási díjat kell fizetni.

Hogyan igényelheti a parkolási tárcsát?

Kérem, először keresse fel az adott kerületi oktatási intézményt, ahova gyermeke jár és kérjen intézménylátogatási igazolást, amelynek tartalmaznia kell az intézmény megnevezését és címét, a szülő, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt nevelési/tanítási évben a gyermek az intézmény ellátottja, tanulója.

A kapott igazolással, az Ön által írt vagy kitöltött kérelemmel (a kérelem letölthető az alábbi linken) a NAV által kiadott „nullás” adóigazolással (amely igazolja, hogy kérelmezőnek nincs adótartozása), a gépjármű forgalmi engedélyével vagy annak másolatával, a személyi igazolványával és a lakcím kártyájával keresse fel Ügyfélszolgálati Irodánkat a 1011 Budapest Fő utca 15. szám alatt.

Az itt kapott csekkel tudja kifizetni a tárcsa árát, amely 5000 Ft. A csekk jobb felső sarkába, kérem, tüntesse fel, hogy „tárcsa díj” és annak a gépjárműnek a rendszámát, amellyel a kedvezményt igénybe veszi. A befizetést igazoló szelvényt mutassa be a Budavári Kapu Kft. Ügyfélszolgálatán az ügyintézőnek, aki – az Ön jelenlétében – rögzíti az adott gépjármű rendszámát a parkolás ellenőrző szoftver adatbázisába, majd átvételi elismervény ellenében kiadja a várakozási tárcsát és a már említett térképet.

Abban az esetben, amikor nem pusztán egy családtag vagy szülő szállítja a gyermekeket, lehetőség van még egy várakozási tárcsa kiváltására. Ebben az esetben az 5000 forintos díjat minkét tárcsára ki kell fizetni.

1.jpg
2.jpg

Mely intézményeknél veheti igénybe a kedvezményt?

Bölcsődék:

Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

– Iskola utcai Bölcsőde

Cím: 1011. Budapest, Iskola u. 22-24.

– Tigris utcai Bölcsőde

Cím: 1016. Budapest, Tigris u. 45/a.

– Lovas úti Bölcsőde

Cím: 1012. Budapest, Lovas út 3.

 -Picinke Bölcsőde

Cím: 1016 Budapest Lisznyai utca 3.

Óvodák:

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

1016. Budapest, Nyárs u. 2-4.
1011. Budapest, Iskola u. 44.
1013. Budapest, Lovas u. 3.
1015. Budapest, Toldy Ferenc u. 66.
1016. Budapest, Mészáros u. 56/b.
1016. Budapest, Tigris u. 58-60.

Iskolák:

Batthyány Lajos Általános Iskola
1015 Budapest, I. Batthyány u. 8.

Lisznyai Utcai Általános Iskola
1016 Budapest, I. Lisznyai u. 40-42.

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 28-30.

Napközi otthon:

Szivárványország Napközi Otthon

Helyszín: 1016 Budapest, Mészáros utca 38.

Csiribiri Családi Napközi

1011 Budapest, Donáti utca 51.

Malvin-ház Családi Napközi

1016 Budapest, Szirtes út 15/b.

A kedvezmény igénybevételéhez, az alábbi iratok szükségesek:

  • kérelem, amelynek tartalmaznia kell a kérelmező nevét és címét, a gyermek nevét, az intézmény nevét, azon gépjármű rendszámát mellyel a kedvezményes parkolást igénybe szeretné venni, és a kérelmező aláírását (itt letölthető),
  • a költségtérítés megfizetése (5.000 Ft, a csekk, a Fő utca 15. szám alatt található Ügyfélszolgálati Irodában igényelhető),
  • a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása (NAV-tól szerezhető be),
  • a bölcsőde, óvoda, napközi otthon, családi napközi, általános iskola intézménylátogatási igazolása, amelynek tartalmaznia kell az intézmény megnevezését és címét, a szülő, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt nevelési/tanítási évben a gyermek az intézmény ellátottja, valamint hanyadik évfolyam tanulója (Az intézmények vezetői adják ki.).
Translate »