• Védett Övezet (Bécsi Kapu, Tárnok utca, Úri utca által határolt terület):
 • A Budai Vár védett övezetébe személygépkocsival hozzájárulás nélkül behajthat, és időtartam korlátozással várakozhat, akinek úti célja a Budai Vár védett övezet területén van.
  • Amennyiben a hozzájárulás nélküli behajtás a várakozási övezet Hunyadi János úti és a Palota úti behajtási pontján történik, abban az esetben a hozzájárulás nélküli kihajtás csak a Palota úti kihajtási ponton történhet.
  • Amennyiben a hozzájárulás nélküli behajtás a védett övezet Bécsi kapu téri behajtási pontján történik, abban az esetben a hozzájárulás nélküli kihajtás csak a Bécsi kapu téri kihajtási ponton történhet.
  • A behajtás és a kihajtás közti időtartam a Védett Övezetben legfeljebb 15 perc lehet.
  A 15 perces időtartamot túllépő gépjármű üzembentartójának a Védett Övezetben várakozási díjat kell fizetnie az alábbiak szerint:
  • 1 óránál rövidebb idejű időtúllépés esetén a védett övezeti alapdíjat,
  • 1 óra vagy annál hosszabb idejű időtúllépés esetén megkezdett óránként a védett övezetei alapdíj 1,5 szerese.

Fizető Övezet, Dísz tér (Hunyadi János út, Palota út, Tárnok utca, Úri utca, Szent György tér által határolt terület):

 • A fizető övezetbe történő behajtás esetében 10 perces türelmi időszak van érvényben, melynek lejárta után a 10 perc is beletartozik a fizetendő időtartamba.
  • A Fizető Övezetben az óradíj az egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg területi, valamint járműfajta alapján megállapított szorzata, melyet a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet tartalmaz.
Translate »