A Budavári Kapu Kft. által üzemeltetett várakozóhelyek igénybevételének szabályai, a tevékenységet szabályozó rendelet és annak módosításai

A Bp. I. Budavári Önkormányzat / Budavári Kapu Kft. által üzemeltetett várakozóhelyek igénybevételének szabályait – így a Bp. I. Budavári Önkormányzat / Budavári Kapu Kft. mint üzemeltető, és a várakozóhelyet igénybe vevő gépjármű tulajdonos között, a gépjármű leparkolásával, mint ráutaló magatartással létrejövő polgári jogi szerződés feltételeit, – a mindenkor hatályos jogszabályok, jelenleg különösen a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (VI.4). Fővárosi Közgyűlési rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rögzíti.

Jogorvoslati lehetőségek

Tisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.

Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

Kialakult fogyasztói jogvita esetén az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő

független békéltető testület eljárását kérelemmel kezdeményezheti, míg a szolgáltató székhelye szerint illetékes Budai Központi Kerületi

Bíróság (Cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 223.) felé keresettel élhet.

A Bíróság előtti eljárás megindításához szükséges információk és a bíróság címe letölthető a www.birosag.hu internetes címről.

Az illetékes békéltető testület eljárásának megindításához szükséges információk:

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és a szolgáltatások minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,

valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik. A békéltető

testületi eljárást a hiánytalan kérelem beérkezését követő hatvan napon belül be kell fejezni, indokolt esetben ez a határidő a testület elnöke

által harminc nappal meghosszabbítható. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó az

érintett szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. Az eljárás díjmentes.”

Békéltető testületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Fax száma: (76) 501-538 Telefonszáma: (72) 507-154

Név: Mátyus Mariann Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu; E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

**********************************************************************************

Békés Megyei Békéltető Testület Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (66) 324-976 Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Bagdi László Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

**********************************************************************************

Budapesti Békéltető Testület Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (1) 488-2131 Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (1) 488-2186 Fax száma: (62) 426-149

Név: Dr. Baranovszky György Név: Dékány László, Jenei Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

**********************************************************************************

Fejér Megyei Békéltető Testület Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (22) 510-310 Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (22) 510-312 Fax száma: (96) 520-218

Név: Kirst László Név: Horváth László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

**********************************************************************************

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszáma: (52) 500-749 Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Fax száma: (52) 500-720 Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Név: Dr. Hajnal Zsolt Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: info@hbkik.hu; Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (56) 510-610 Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (56) 370-005 Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu; E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

**********************************************************************************

Nógrád Megyei Békéltető Testület Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Címe: 1119 Budapest Etele út 59-61.

Telefonszám: (32) 520-860 Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (32) 520-862 Fax száma: (1)-474-7921

Név: Dr. Pongó Erik Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: nkik@nkik.hu; E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu;

**********************************************************************************

Somogy Megyei Békéltető Testület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

2 / 4 oldal

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA 1011 Budapest, Iskola utca 33.

Ügyfélfogadás:: H-K-CS: 9-17, SZ: 9-18, P: 9-16, Tel.: (36-1) 303 3220,

Levélcím: 1011 Budapest, Iskola utca 33., E-mail: ugyfelszolgalat@budavarikapu.hu

program: PARK 2.5.1.0 F:11697 nyomtatva:2017.01.30. 16:52:04

Telefonszáma: (82) 501-000 Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (82) 501-046 Fax száma: (42) 311-750

Név: Dr. Novák Ferenc Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: skik@skik.hu; E-mail cím: endredi.emese@szabkam.hu;

**********************************************************************************

Tolna Megyei Békéltető Testület Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (74) 411-661 Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (74) 411-456 Fax száma: (94) 316-936

Név: Mátyás Tibor Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: kamara@tmkik.hu; E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu;

**********************************************************************************

Veszprém Megyei Békéltető Testület Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (88) 429-008 Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (88) 412-150 Fax száma: (92) 550-525

Név: Dr. Óvári László Név: Dr. Jagasits József

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu; E-mail cím: zmkik@zmkik.hu;

Hatályos rendeletek

Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4) önkormányzati rendelete (2022)

Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) rendelete 2020.01.01-től hatályos

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelete

Translate »